AtriTus – stolní dvojúhlový měřič zákalu kapalin (optický nefelometr / turbidimetr)
 • Laboratorní měření zákalu v kyvetách nebo lahvích
 • Optická soustava podle doporučení MEBAK (event. ČSN EN ISO 7027)
 • Dva úhly měření 90° a 25°
 • Poměrová metoda měření pro každý úhel
 • Zdroj vstupního záření – digitálně modulovaný polovodič nebo halog. žárovka se stabilizátorem a životností 4000 h
 • Vlnová délka monochromatického zdroje světla 650 nm (červené světlo) nebo 860 nm
 • Jednoduchá až 6bodová kalibrace
 • Paměť pro 7 kalibračních křivek (eliminuje vliv různých druhů kyvet a lahví)
 • Otáčení lahví nebo i kyvetou (omezí geometrické a optické vady skla)
 • Měřicí komora s vodní imerzí
 • Komunikace s PC, PLC

Slouží ke stanovení zákalu kapalin nefelometrickou metodou s poměrovým vyhodnocením. Přístroj umožňuje stanovit zákal současně ve dvou úhlech, aby bylo možné určit podíl velikosti částic na zákalu. Vzhledem k  tomu, že výkon zdroje vstupního záření je stabilizován, je možné i měření absorpční metodou turbidimetricky u velmi zakalených vzorků (transmisní zákal).

Jedná se o stolní provedení zákaloměru s imerzní měřicí komorou (umístění kyvety ve vodní lázni) a měřením ve skleněných kyvetách kruhového průřezu o Φ 58 × 150 mm (objem vzorku cca 200 ml), Φ 32 × 130 mm (50 ml) nebo běžných lahvích. Přístroj je vybaven otáčením kyvet a lahví pomocí synchronního motorku. Imerzní prostor je možné napojit na cirkulační čerpadlo a termostat. Pro kontinuální kontrolu provozních zákalů lze dodat i celu pro průtokové měření odolávající tlaku do 600 kPa.
Nastavení žádaných parametrů se provádí snadno prostřednictvím klávesnice a menu, zobrazovaného na displeji přístroje, nebo pomocí PC a uživatelského software přes sériový port. Všechny parametry přístroje se nastavují číslicově.

V nabídce je i provedení měřiče, kde je zdrojem světla halogenová žárovka (životnost 4000 h) se stabilizovaným napájením. Tento přístroj umožňuje výměnou optického filtru měřit zákal v bílém nebo červeném světle. K dispozici jsou rovněž odvozené modifikace s jednodušší elektronikou.

Měřicí přístroj AtriTus je zcela původní konstrukce. Všechny součástky jsou vybrány s ohledem na teplotní a dlouhodobou stabilitu a spolehlivost. Jsou použity kvalitní zdroje s vysokou spolehlivostí a v rozhodujících uzlech značkové elektronické součástky Analog Devices, Burr–Brown, Intel, Philips.

Princip měření

Princip poměrového zákaloměruMěřicí čidlo zákaloměru pracuje na principu poměrového vyhodnocení paprsků světla v rovině zdroje záření – absorpce paprsku přímého a paprsku rozptýleného, vzniklého odrazem od částic, udávajících zákal, v měřené kapalině. Tato metoda do značné míry kompenzuje znečištění měřicí komory, barvu média i stáří optosoučástek. Vlnová délka záření zdroje měřicího paprsku čidla je 650 nm, poměrové vyhodnocení signálu v rovině referenčního paprsku je v úhlu 90° a současně i 25°. Úhly měření a vlnová délka zdroje záření jsou voleny podle standardu a doporučení komise MEBAK tak, aby byla zachována srovnatelnost naměřených údajů s jinými přístroji. Kalibrace je provedena suspenzí formazinu v jednotkách 0 až 2 (100) jEBC. Úhel měření 90° je u zákaloměrů, měřících zfiltrovaný produkt, používán ve většině případů. Umožňuje totiž stanovit zákal komplexněji (množství bílkovin i kvasinek, koloidní částice). Dopředný úhel měření 25° je vhodný jen pro stanovení množství větších částic nad cca 1 µm (kvasinky, křemelina). Při porovnání obou naměřených hodnot je možné zjistit podíl bílkovin a kvasinek na zákalu měřeného vzorku. V praxi se např. u filtrovaného piva při úhlu měření 90° dosahuje hodnot do 0,4 až 0,6 jEBC, naproti tomu při úhlu měření 25° hodnot v rozsahu cca 0,08 až 0,3 jEBC. Přístroje s dvojím úhlem měření tak umožňují stanovit podíl částic různé velikosti v měřené kapalině a vypovídají lépe o kvalitě a efektivitě filtrace, popřípadě pomohou předpovědět stabilitu a tím i trvanlivost nápoje.
Ještě trochu teorie o měření zákalu najdete v tomto textu.

Při výběru měřiče zákalu věnujte pozornost, zda je vhodný pro zamýšlený účel použití a zda odpovídá doporučeným standardům, neboť porovnání naměřených hodnot zákalu u přístrojů různých výrobců je možné jen za předpokladu, že přístroje mají stejnou charakteristiku, zejména stejnou vlnovou délku zdroje záření, stejný snímací úhel rozptýleného svazku světla, stejnou optickou konfiguraci, kalibraci a kompenzaci vlivu barvy měřeného média. Výsledky měření, které byly získány odlišnými typy přístrojů, nejsou srovnatelné!

Technické údaje a provozní podmínky
Rozsah 0 ... 2 (100) jEBC
0 ... 8 (400) NTU / FTU / FNU
AtriTus
Přesnost 2,5 % z plného rozsahu
Optická soustava výkonný polovodičový zdroj světelného paprsku s modulací
vlnová délka monochromatického vstupního záření λ = 650 ± 30 nm nebo IR
potlačení stejnosměrné složky při demodulaci
dva úhly měření rozptýleného svazku 90° a 25° nebo i jednoúhlové provedení
poměrové měření
vodní imerze
Zobrazení grafický displej 240×64 bodů (40×8 zn.), podsvícený
zákal 0,000 ... 2,000 (0,0 ... 100,0) jEBC při 90°
zákal 0,000 ... 2,000 (0,0 ... 100,0) jEBC při 25°
Vstupy
analogový: 1× 0 ... 1 V / 0 ... 20 mA
binární: 2× optron, max. 25 mA
Výstupy
analogový: 2× aktivní proudový 0/4 ... 20 mA, RL < 400 Ω
rozlišení 12 bitů, nelinearita max. 0,05% z plného rozsahu
galvanicky neodděleny 4 ... 20 mA (volitelné)
galvanicky vzájemně odděleny od sebe i od PE (volitelné)
binární: 2× relé, max. 30 V, max. 100 mA (volitelné, pro mezní hodnoty)
port: sériový port RS–232 (standard)
nebo RS–422/485 galvanicky oddělený (volitelné)
Napájení 230 VAC
Rozměry 450×240×330 mm (š × v × h)
krytí IP20
hmotnost cca 14 kg
Možnosti použití při měření zákalu v průmyslu
 • pivovarnickém
 • vinařském
 • chemickém, farmaceutickém, cukrovarnickém
 • vodárenském
Údaje pro poptávku

V poptávce prosím uveďte druh měřené kapaliny, rozsah měření v jednotkách NTU nebo EBC, požadavky na případné úpravy měřicího přístroje.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.