Registrační pokladny, elektronická evidence tržeb – legislativa
Aktuálně

Změna sazeb DPH od 01.01.2024 – místo tří sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) jsou jen dvě. Základní sazba DPH zůstane 21 procent. Snížená sazba bude nově 12 procent (dosud byly dvě snížené sazby: 10 a 15 procent). Uvádíme hlavní změny oproti dosavadnímu stavu.

Nulová sazba DPH: knihy

Zvýšení DPH z 10 % na 12 %: léky a část farmaceutických výrobků; vodné a stočné; teplo; pravidelná doprava cestujících; ubytovací služby; stravovací služby (bez točeného piva); vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven apod.; bezlepkové výrobky; časopisy a noviny

Snížení DPH z 15 % na 12 %: potraviny (bez nápojů); farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky; stavební práce rodinných a bytových domů; dětské sedačky do automobilů; pohřební služby

Zvýšení DPH z 10 % na 21 %: točené pivo; úklidové práce v domácnostech; opravy obuvi, kožených výrobků a kol; kadeřnické a holičské služby a sauny; půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin apod.

Zvýšení DPH z 15 % na 21 %: nápoje; sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu; služby autorů a výkonných umělců; řezané květiny; palivové dřevo

 

28.12.2022 – Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

Od 1. ledna 2023 se ruší nejen evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tedy i povinnosti umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je poplatníci již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu).

Evidující podnikatelé nemusí v souvislosti s ukončením evidence tržeb ve vztahu k Finanční správě činit žádné kroky. Není povinností poplatníka oznamovat správci daně skutečnost, že nepřijímá evidované tržby, ani v případě, že tyto tržby evidoval dobrovolně. Není třeba zneplatňovat certifikáty, protože všechny vydané certifikáty budou od 1. ledna 2023 automaticky neplatné. Poplatníkům, kterým byl povolen zvláštní režim a disponují bloky účtenek, zaniká povinnost je vracet.

Finanční správa poplatníkům umožní po přechodnou dobu (do konce roku 2023) i nadále nahlížet na tržby zaslané do systému EET. Na tyto údaje je možné nahlížet v aplikaci Elektronická evidence tržeb a je možné žádat i o detailní výpisy tržeb. Od 1. ledna 2023 však nebude funkční příjem datových zpráv o tržbách, tzn., že k tomuto datu již nebudou údaje o zaslaných tržbách u Finanční správy zaevidovány, a to ani pro dobrovolně evidující poplatníky. Pokud poplatníci své přihlašovací údaje zapomněli či ztratili a nemohou se již přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb za účelem nahlížení na své údaje zaslané do systému EET, mohou ještě po přechodnou dobu (do konce roku 2023), požádat o nové autentizační údaje buď elektronicky na portálu MOJE daně, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů.

 

16.12.2022 – Prezident podepsal zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ke konci letošního roku.
Zákon, kterým se ruší povinnost evidovat tržby, nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční a evidování realizovaných tržeb prostřednictvím pokladních zařízení bude zcela znemožněno. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou tyto údaje zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

V případě ukončení provozu systému EET již pokladní zařízení nenaváže spojení se systémem EET a po vypršení časového limitu bude pokladním zařízením vystavena účtenka obsahující kód PKP (podpisový kód poplatníka) místo kódu FIK (fiskální identifikační kód). Pokladní zařízení se bude opakovaně snažit zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě, ale potvrzovací zprávu ze systému EET z důvodu vypnutí systému již neobdrží, a tak bude neodeslané datové zprávy archivovat ve svém úložišti. Tím po určité době dojde k zahlcení pokladního systému.

Pokud to pokladní zařízení umožňuje, doporučujeme vypnutí funkce EET, aby již nedocházelo k opětovnému spojení se systémem EET. Na vypnutí systému EET ze strany Finanční správy však mohou jednotlivá pokladní zařízení reagovat rozdílně. V případě, že v souvislosti s ukončením systému EET dojde ke vzniku technických problémů, je vhodné konzultovat vzniklou situaci s dodavatelem konkrétního pokladního zařízení.

 

Novela 80/2019 Sb. zákona o DPH s účinností od 01.04.2019 mění způsob výpočtu DPH a zaokrouhlování na účtence (shora matematicky, ruší se metoda shora pomocí fixního koeficientu). Pro přechod na nový výpočet daně byla stanovena lhůta do 30.09.2019, do které by měl být aktualizován software/firmware v pokladních systémech.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.