AtriReg – autoregulace filtračního cyklu

Vývoj a podpora tohoto zařízení jsou ukončeny.

  • Ucelený systém řízení naplavovacího filtru na bázi PLC
  • Optimalizace regulace filtrace, snížení provozních nákladů
  • Prodloužení doby filtrace na jedno naplavení filtru
  • Úspora dávkovaných filtračních prostředků
  • Hlídání kritických stavů
  • Archivace dat pořízených v průběhu filtrace

Při filtraci piva u naplavovacího filtru je průběh filtrace závislý na volbě a způsobu dávkování filtračního prostředku. Optimální dávkovací směs a množství lze odvodit od filtrovatelnosti piva, toto závisí na odborných znalostech a zkušenostech obsluhy filtru.
Filtrovatelnost piva je do značné míry ovlivněna obsahem kvasinek, který kolísá i v průběhu filtrace. Změny obsahu kvasinek kompenzuje obsluha filtru většinou trvalým přebytkem dávkovací směsi tak, aby průběh filtrace byl uspokojivý. Takto doporučuje dávkovat filtrační směs většina firem dodávajících filtrační zařízení a pokud je dávkování automatizováno, množství filtrační směsi závisí často jen na průtoku filtrem.
Důsledkem špatného odhadu dávkování směsi je rychlý nárůst diferenčního tlaku "ucpáním" filtru a tím předčasné ukončení filtrace. To znamená další zvýšení provozních nákladů při opětném naplavování filtru a značné prodloužení celkové doby filtrace.

Výše uvedený problém řeší původní algoritmus pro automatizovaný způsob dávkování filtrační směsi v závislosti mj. na průtoku filtrem, nárůstu filtračního tlaku a na zákalu piva, měřeným nefelometrem s dopředným úhlem, na vstupu a výstupu filtru. Systém AtriReg umožňuje regulovat nejen množství směsi v g/hl, ale také poměr jemné a hrubé směsi, a tím i filtrační efekt v průběhu filtrace. Takto se zvýší množství zfiltrovaného piva prodloužením doby filtrace na jeden náplav filtru a dosáhne se i významné úspory dávkovaných prostředků.
Teoretické podklady pro tento systém vznikly na základě prací Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze a dále byly upraveny a rozšířeny ve spolupráci s firmou Destila Brno podle praktických zkušeností v průběhu ověřování funkceschopnosti systému autoregulace v pivovarech od roku 1991.

Schéma
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.