AtriDens – provozní ultrazvukový měřič koncentrace kapalin

Vývoj a podpora tohoto výrobku jsou ukončeny.

 • Kontinuální měření koncentrace (měrné hustoty)
 • Přesné oddělování protláček a dotláček
 • Jednoznačné oddělování kapalin
 • Regulace ředění/řezání, scezování
 • Potravinářské in–line provedení, CIP, výborná sanitovatelnost
 • Komunikace s PC, PLC

Slouží k monitorování koncentrace kapalin ultrazvukovou metodou. Je vhodný jako pracovní nebo informativní měřicí přístroj pro měření koncentrací v pivovarnictví, mlékárenství, lihovarnictví, nápojovém průmyslu, apod., zejména u vodných roztoků solí, kyselin, zásad a alkoholů.

Měřič sestává ze dvou částí – z vlastního in–line ultrazvukového čidla (čidlo minimálně zasahuje do průtočného průřezu, měření se provádí přes stěnu trubky a prakticky nedochází k ovlivnění proudění měřené kapaliny) a mikroprocesorem řízené vyhodnocovací jednotky s displejí a klávesnicí. Vyhodnocovací jednotka určuje koncentraci kapaliny na základě rychlosti šíření ultrazvuku. Vliv kolísání teploty měřeného média je u přístroje kompenzován vestavěným přesným teplotním čidlem.
Informace o koncentraci a teplotě měřeného média, servisní a poruchová hlášení jsou indikována na přehledném podsvíceném displeji a současně na výstupních svorkách přístroje. Je–li požadavek na současnou archivaci měřených dat, je možné přístroj vybavit modulem AtriLog pro pozdější off–line zpracování dat na PC.
Nastavení obsluhou žádaných parametrů se provádí snadno prostřednictvím klávesnice a menu, zobrazovaného na displeji přístroje, nebo pomocí PC a uživatelského software přes sériový port. Všechny parametry přístroje se nastavují číslicově.
V EEPROM paměti přístroje mohou být uloženy korekční a limitní parametry až pro 10 druhů složení měřeného média a zvolené parametry jsou samozřejmě uchovány i v případě výpadku napájecího napětí. Kalibrace je jednoduchá a může být prováděna přímo v provozních podmínkách. U směsí přístroj umožňuje i zobrazení doplňkové koncentrace další složky (např. u piva monitor plato + alkohol).
Měřicí přístroj AtriDens je zcela původní konstrukce. Všechny součástky jsou vybrány s ohledem na teplotní a dlouhodobou stabilitu a spolehlivost. Jsou použity kvalitní zdroje s vysokou spolehlivostí a v rozhodujících uzlech značkové elektronické součástky Analog Devices, Burr–Brown, Intel, Philips.

Parazitní vlivy na měření

Vzhledem k měřicí metodě (vyhodnocení rychlosti šíření ultrazvuku v závislosti na koncentraci sledované látky v měřené kapalině) se nejedná o absolutní měření. U kapalin více než dvousložkových je nutné kompenzovat změny hustoty. Během měření je nutno zaručit homogennost měřeného média, doporučuje se zajistit plynulé proudění kapaliny čidlem (alespoň 0,5 m/s) a dostatečný přetlak, zvláště u kapalin, kde není vyloučeno uvolňování bublin, které by mohly měření zcela znemožnit. Měřená kapalina rovněž nesmí obsahovat nečistoty, které silně absorbují ultrazvukové vlny.
Vliv kolísání teploty měřeného média je u přístroje kompenzován vestavěným teplotním čidlem. Rozsah možné teplotní autokorekce pro daný druh média je vhodné konzultovat s výrobcem.
Při individuální kalibraci podle laboratorní analýzy může být dosahovaná přesnost měření lepší než 0,1 %hm.

Protože pivo je kapalina, složená z více než dvou složek, a tedy složení extraktu je odlišné pro různé druhy piva (v závislosti na hustotě), je pro zajištění lepší přesnosti měření vhodné přístroj kalibrovat pro každý druh měřeného piva (a to i při změně technologie výroby v pivovaru). Korekční parametry až pro 10 druhů piva (stupňovitost, alkohol) mohou být uloženy v paměti přístroje. Při individuální kalibraci podle laboratorní analýzy vlivy běžného kolísání stupně prokvašení a obsahu CO2 lze v uváděné přesnosti měření zanedbat.
Orientačně lze počítat s následujícími chybovými relacemi. Nárůst hustoty o 0,001 g/cm3 oproti původně kalibrovanému pivu zvýší, vzhledem k indikovaným hodnotám přístroje, hodnoty extraktu asi o 0,1 %hm a naopak sníží hodnoty alkoholu o 0,1 %hm. Kolísání obsahu CO2 o 0,5 g/l kolem obvyklé hodnoty 5 g/l zatíží měření chybou do 0,1 %hm.

Variantně je rovněž možné AtriDens vybavit dvěma analogovými vstupy pro připojení dalších kompenzačních čidel (hustota, refrakce, CO2). Dalším vyloučením parazitních vlivů lze pak přesněji určit koncentraci pomocí příslušného softwareového modulu pro tuto analýzu.

Technické údaje a provozní podmínky
Rozsah 0 ... 100 %hm (podle druhu měřené kapaliny) AtriDens
Přesnost lepší než ±0,1 %hm při individuální kalibraci
Zobrazení grafický displej 240×64 bodů (40×8 zn.), podsvícený
koncentrace 0,00 ... 99,99 %hm/obj.
teplota 0,0 ... +100,0 °C
Vstupy
analogový: 2× 0 ... 1 V / 0 ... 20 mA
binární: 2× optron, max. 25 mA
Výstupy
analogový: 2× aktivní proudový 0/4 ... 20 mA, RL < 400 Ω
rozlišení 12 bitů, nelinearita max. 0,05% z plného rozsahu
galvanicky neodděleny 4 ... 20 mA (standard)
galvanicky vzájemně odděleny od sebe i od PE (volitelné)
binární: 2× relé, max. 30 V, max. 100 mA (volitelné, pro mezní hodnoty)
port: sériový port RS–232 (standard)
nebo RS–422/485 galvanicky oddělený (volitelné)
Napájení 230 VAC (standard)
24 VDC (volitelné)
Rozměry 300×260×140 mm (š × v × h)
krytí IP54
hmotnost 2,5 kg
Skříň přístroje tvoří standardní plastová rozvodnice, odolná slabým louhům a kyselinám.
Doplňující technické údaje čidla (in–line)
Rozsah měření rychlost ultrazvuku 800 ... 2500 m/s, rozlišení ±0,01 m/s
teplota 0 ... +100 °C (Pt100 pro automatickou kompenzaci vlivu teploty)
 
Tlak PN10  
Světlost potrubí DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, jiné na dotaz  
Teplota média 0 ... +90 °C pro autokorekci měření (podle druhu měřeného média)
do +120 °C
změna teploty max. 10 °C/s
 
Teplota prostředí +5 ... +40 °C  
Průtok čidlem alespoň 0,5 m/s  
Provedení AtriDensa) příložné
Neinvazivní způsob měření. Čidlo se připevní objímkou na potrubí přes vazební pastu (DN65–DN100).
  AtriDensb) Tuchenhagen VARIVENT®
Snadná instalace pomocí standardní aseptické armatury VARIVENT® fy Tuchenhagen (jednotná velikost čidla pro různé průměry potrubí). Do průtočného průřezu zasahuje nepatrně jen jímka teploměru, případně odrazová deska. Části přicházející do styku s měřeným médiem jsou z nerez oceli AISI 316.
  c) jiné na dotaz
Krytí IP65  
Hmotnost 2,7 kg  
Montáž doporučeno umístění na svislé potrubí, uklidňovací délka potrubí 5 × D před a za čidlem, potrubí symetricky upevnit ve vzdálenosti max. 1,5 m od čidla (pro potlačení vibrací)  
Možnosti použití při měření koncentrací
 • vodných roztoků kyselin, zásad, solí, alkoholů
  (kyselina chlorovodíková, fosforečná, fluorovodíková, chromová, sírová, dusičná, ...
  hydroxid sodný, draselný, amonný, vápenatý, ...
  chlorid železitý, sodný, draselný, ...
  peroxid vodíku,
  etanol, metanol, isopropyl alkohol)
 • acetonu, barev, laků
 • ovocných šťáv, sirupů, džusů
 • piva (původní extrakt, alkohol), lihu
 • škrobu, sacharózy
Údaje pro poptávku

V poptávce prosím uveďte druh měřené kapaliny, rozsah měření koncentrace, měrnou hmotnost, provozní a mezní hodnoty průtoku, tlaku a teploty měřené kapaliny, světlost potrubí, teplotu a typ okolního prostředí, připojení čidla do procesu, napájení přístroje, požadavky na výstupy z vyhodnocovací jednotky, požadavky na případné úpravy měřicího přístroje.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.