AtriMet – provozní dvojúhlový měřič zákalu kapalin (optický nefelometr / turbidimetr)

Vývoj a podpora tohoto výrobku jsou ukončeny.

 • Kontinuální měření zákalu
 • Stanovení kvality a efektivity filtrace
 • Kontrola scezování
 • Dva úhly měření 90° a 25°
 • Poměrová metoda měření pro každý úhel
 • Vlnová délka zdroje světla 650 nm
 • Potravinářské provedení, CIP
 • Jednotná velikost čidla pro různé průměry potrubí
 • Komunikace s PC, PLC

Slouží ke stanovení zákalu kapalin nefelometrickou metodou s poměrovým vyhodnocením. Přístroj umožňuje stanovit zákal současně ve dvou úhlech, aby bylo možné určit podíl velikosti částic na zákalu. Vzhledem k  tomu, že výkon zdroje vstupního záření je stabilizován, je možné i měření absorpční metodou turbidimetricky u velmi zakalených kapalin (stanovení transmisního zákalu).

Měřič sestává ze dvou částí – z měřicího čidla, vyrobeného z nerezové oceli, a z mikroprocesorem řízené vyhodnocovací jednotky s klávesnicí a displejí.
Informace o zákalu měřeného média, servisní a poruchová hlášení jsou indikována na přehledném podsvíceném displeji a současně na výstupních svorkách přístroje. Přístroj má dvojúrovňový alarm pro každý úhel měření pro překročení nastaveného limitu zákalu. Je–li požadavek na současnou archivaci měřených dat, je možné přístroj vybavit modulem AtriLog pro pozdější off–line zpracování dat na PC.
Nastavení obsluhou žádaných parametrů se provádí snadno prostřednictvím klávesnice a menu, zobrazovaného na displeji přístroje, nebo pomocí PC a uživatelského software přes sériový port. Všechny parametry přístroje se nastavují číslicově.
Měřicí přístroj AtriMet je zcela původní konstrukce. Všechny součástky jsou vybrány s ohledem na teplotní a dlouhodobou stabilitu a spolehlivost. Jsou použity kvalitní zdroje s vysokou spolehlivostí a v rozhodujících uzlech značkové elektronické součástky Analog Devices, Burr–Brown, Intel, Philips.

Princip měření

Princip poměrového nefelometruMěřicí čidlo zákaloměru pracuje na principu poměrového vyhodnocení paprsků světla v rovině zdroje záření – absorpce paprsku přímého a paprsku rozptýleného, vzniklého odrazem od nerozpuštěných částic, udávajících zákal, v měřené kapalině. Tato metoda do značné míry kompenzuje znečištění měřicí komory, barvu média i stáří optosoučástek. Vlnová délka záření zdroje měřicího paprsku čidla je 650 nm, poměrové vyhodnocení signálu v rovině referenčního paprsku je v úhlu 90° a současně i 25°. Úhly měření a vlnová délka zdroje záření jsou voleny podle standardu a doporučení komise MEBAK tak, aby byla zachována srovnatelnost naměřených údajů s jinými přístroji. Kalibrace je provedena suspenzí formazinu v jednotkách 0 až 2 (200) jEBC. Úhel měření 90° je u zákaloměrů, měřících zfiltrovaný produkt, používán ve většině případů. Umožňuje totiž stanovit zákal komplexněji (množství bílkovin i kvasinek, koloidní částice). Dopředný úhel měření 25° je vhodný jen pro stanovení množství větších částic nad cca 1 µm (kvasinky, křemelina). Při porovnání obou naměřených hodnot je možné zjistit podíl bílkovin a kvasinek na zákalu měřeného vzorku. V praxi se např. u filtrovaného piva při úhlu měření 90° dosahuje hodnot do 0,4 až 0,6 jEBC, naproti tomu při úhlu měření 25° hodnot v rozsahu cca 0,08 až 0,3 jEBC. Přístroje s dvojím úhlem měření tak umožňují stanovit podíl částic různé velikosti v měřené kapalině a vypovídají lépe o kvalitě a efektivitě filtrace.
Zákaloměr je dodáván jako provozní měřidlo. Každý přístroj je ověřován a kalibrován v soupravě. Po dohodě s dodavatelem je možné přístroj kalibrovat do rozsahu 0 až 200 jEBC.

Při výběru měřiče zákalu věnujte pozornost, zda odpovídá doporučeným standardům, neboť porovnání naměřených hodnot zákalu u přístrojů různých výrobců je možné jen za předpokladu, že přístroje mají stejnou charakteristiku, zejména stejnou vlnovou délku zdroje záření, stejný snímací úhel rozptýleného svazku světla, stejnou optickou konfiguraci, kalibraci a kompenzaci vlivu barvy měřeného média. Výsledky měření, které byly získány odlišnými typy přístrojů, nejsou srovnatelné!

Technické údaje a provozní podmínky
Rozsah 0 ... 2 (200) jEBC
0 ... 8 (800) NTU / FTU / FNU
AtriMet
Přesnost 2,5 % z plného rozsahu
Zobrazení grafický displej 240×64 bodů (40×8 zn.), podsvícený
zákal 0,000 ... 2,000 (0,0 ... 200,0) jEBC při 90°
zákal 0,000 ... 2,000 (0,0 ... 200,0) jEBC při 25°
Vstupy
analogový: 1× 0 ... 1 V / 0 ... 20 mA
binární: 2× optron, max. 25 mA
Výstupy
analogový: 2× aktivní proudový 0/4 ... 20 mA, RL < 400 Ω
rozlišení 12 bitů, nelinearita max. 0,05% z plného rozsahu
galvanicky neodděleny 4 ... 20 mA (standard)
galvanicky vzájemně odděleny od sebe i od PE (volitelné)
binární: 2× relé, max. 30 V, max. 100 mA (volitelné, pro mezní hodnoty)
port: sériový port RS–232 (standard)
nebo RS–422/485 galvanicky oddělený (volitelné)
Napájení 230 VAC (standard)
24 VDC (volitelné)
Rozměry 300×260×140 mm (š × v × h)
krytí IP54
hmotnost 2,5 kg
Skříň přístroje tvoří standardní plastová rozvodnice, odolná slabým louhům a kyselinám.
Doplňující technické údaje čidla
Optická soustava MEBAK vlnová délka světla λ = 650 ± 30 nm
(event. IR oblast 860 nm nebo 950 nm)
modulovaný polovodičový zdroj světelného paprsku, potlačení stejnosměrné složky
dva úhly měření 90° a 25° nebo i jednoúhlové provedení
poměrové měření
 
Tlak PN10 bez tlakových rázů  
Světlost potrubí DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, jiné na dotaz  
Teplota média 0 ... +30 °C (provozní)
do +90 °C max. 20 min. (sanitace)
změna teploty max. 10 °C/s
 
Teplota prostředí +5 ... +40 °C  
Provedení čidlo by-passa) by–pass
Odběr měřeného média je nutno zajistit vestavěním škrtící clony (dýzy) do potrubí. Čidlo se propojí s dýzou dvěma hadicemi.
  AtriMetb) in–line Tuchenhagen VARIVENT®
Snadná instalace pomocí standardní aseptické armatury VARIVENT® fy Tuchenhagen. Do průtočného průřezu zasahuje nepatrně jen obtokový člen. Části přicházející do styku s měřeným médiem jsou z nerez oceli AISI 316 a z boritokřemičitého skla SIMAX®. Montáž na svislé potrubí, velmi dobrá sanitovatelnost.
Krytí IP54  
Hmotnost a) 6,5 kg by–pass
b) 5,0 kg in–line
 
Montáž uklidňovací délka potrubí 5 × D před a za čidlem, potrubí symetricky upevnit ve vzdálenosti max. 1,5 m od čidla (pro potlačení vibrací) a oddělit uzavíracími klapkami od okruhů, kde je nebezpečí šíření tlakových rázů  
Možnosti použití při měření zákalu v průmyslu
 • pivovarnickém
  kontrola spílání ve vířivé kádi
  zákal sladiny, mladiny
  kontrola při dávkování kvasnic
  zákal piva před i po jeho filtraci
 • vinařském
  zákal vína před i po jeho filtraci
 • chemickém, farmaceutickém, cukrovarnickém
  zákal produktu po filtraci
Údaje pro poptávku

V poptávce prosím uveďte druh měřené kapaliny, rozsah měření v jednotkách NTU nebo EBC, provozní a mezní hodnoty průtoku, tlaku a teploty měřené kapaliny, světlost potrubí, teplotu a typ okolního prostředí, připojení čidla do procesu, napájení přístroje, požadavky na výstupy z vyhodnocovací jednotky, požadavky na případné úpravy měřicího přístroje.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.