AtriTus
– stolní dvojúhlový měřič zákalu kapalin (optický nefelometr / turbidimetr)

:: Úvod » Měřicí technika » Nabídka » AtriTus ::
 • Laboratorní měření zákalu v kyvetách nebo lahvích
 • Optická soustava podle doporučení MEBAK (event. ČSN EN ISO 7027)
 • Dva úhly měření 90° a 25°
 • Poměrová metoda měření pro každý úhel
 • Zdroj vstupního záření – digitálně modulovaný polovodič nebo halog. žárovka se stabilizátorem a životností 4000 h
 • Vlnová délka monochromatického zdroje světla 650 nm (červené světlo) nebo 860 nm
 • Jednoduchá až 6bodová kalibrace
 • Paměť pro 7 kalibračních křivek (eliminuje vliv různých druhů kyvet a lahví)
 • Otáčení lahví nebo i kyvetou (omezí geometrické a optické vady skla)
 • Měřicí komora s vodní imerzí
 • Komunikace s PC, PLC

Slouží ke stanovení zákalu kapalin nefelometrickou metodou s poměrovým vyhodnocením. Přístroj umožňuje stanovit zákal současně ve dvou úhlech, aby bylo možné určit podíl velikosti částic na zákalu. Vzhledem k  tomu, že výkon zdroje vstupního záření je stabilizován, je možné i měření absorpční metodou turbidimetricky u velmi zakalených vzorků (transmisní zákal).

Jedná se o stolní provedení zákaloměru s imerzní měřicí komorou (umístění kyvety ve vodní lázni) a měřením ve skleněných kyvetách kruhového průřezu o Φ 58 × 150 mm (objem vzorku cca 200 ml), Φ 32 × 130 mm (50 ml) nebo běžných lahvích. Přístroj je vybaven otáčením kyvet a lahví pomocí synchronního motorku. Imerzní prostor je možné napojit na cirkulační čerpadlo a termostat. Pro kontinuální kontrolu provozních zákalů lze dodat i celu pro průtokové měření odolávající tlaku do 600 kPa.
Nastavení žádaných parametrů se provádí snadno prostřednictvím klávesnice a menu, zobrazovaného na displeji přístroje, nebo pomocí PC a uživatelského software přes sériový port. Všechny parametry přístroje se nastavují číslicově.

V nabídce je i provedení měřiče, kde je zdrojem světla halogenová žárovka (životnost 4000 h) se stabilizovaným napájením. Tento přístroj umožňuje výměnou optického filtru měřit zákal v bílém nebo červeném světle. K dispozici jsou rovněž odvozené modifikace s jednodušší elektronikou.

Měřicí přístroj AtriTus je zcela původní konstrukce. Všechny součástky jsou vybrány s ohledem na teplotní a dlouhodobou stabilitu a spolehlivost. Jsou použity kvalitní zdroje s vysokou spolehlivostí a v rozhodujících uzlech značkové elektronické součástky Analog Devices, Burr–Brown, Intel, Philips.

Princip měření

Princip poměrového zákaloměruMěřicí čidlo zákaloměru pracuje na principu poměrového vyhodnocení paprsků světla v rovině zdroje záření – absorpce paprsku přímého a paprsku rozptýleného, vzniklého odrazem od částic, udávajících zákal, v měřené kapalině. Tato metoda do značné míry kompenzuje znečištění měřicí komory, barvu média i stáří optosoučástek. Vlnová délka záření zdroje měřicího paprsku čidla je 650 nm, poměrové vyhodnocení signálu v rovině referenčního paprsku je v úhlu 90° a současně i 25°. Úhly měření a vlnová délka zdroje záření jsou voleny podle standardu a doporučení komise MEBAK tak, aby byla zachována srovnatelnost naměřených údajů s jinými přístroji. Kalibrace je provedena suspenzí formazinu v jednotkách 0 až 2 (100) jEBC. Úhel měření 90° je u zákaloměrů, měřících zfiltrovaný produkt, používán ve většině případů. Umožňuje totiž stanovit zákal komplexněji (množství bílkovin i kvasinek, koloidní částice). Dopředný úhel měření 25° je vhodný jen pro stanovení množství větších částic nad cca 1 µm (kvasinky, křemelina). Při porovnání obou naměřených hodnot je možné zjistit podíl bílkovin a kvasinek na zákalu měřeného vzorku. V praxi se např. u filtrovaného piva při úhlu měření 90° dosahuje hodnot do 0,4 až 0,6 jEBC, naproti tomu při úhlu měření 25° hodnot v rozsahu cca 0,08 až 0,3 jEBC. Přístroje s dvojím úhlem měření tak umožňují stanovit podíl částic různé velikosti v měřené kapalině a vypovídají lépe o kvalitě a efektivitě filtrace, popřípadě pomohou předpovědět stabilitu a tím i trvanlivost nápoje.
Ještě trochu teorie o měření zákalu najdete v tomto textu.

Při výběru měřiče zákalu věnujte pozornost, zda je vhodný pro zamýšlený účel použití a zda odpovídá doporučeným standardům, neboť porovnání naměřených hodnot zákalu u přístrojů různých výrobců je možné jen za předpokladu, že přístroje mají stejnou charakteristiku, zejména stejnou vlnovou délku zdroje záření, stejný snímací úhel rozptýleného svazku světla, stejnou optickou konfiguraci, kalibraci a kompenzaci vlivu barvy měřeného média. Výsledky měření, které byly získány odlišnými typy přístrojů, nejsou srovnatelné!

Technické údaje a provozní podmínky

Rozsah 0 ... 2 (100) jEBC
0 ... 8 (400) NTU / FTU / FNU
AtriTus
Přesnost 2,5 % z plného rozsahu
Optická soustava výkonný polovodičový zdroj světelného paprsku s modulací
vlnová délka monochromatického vstupního záření λ = 650 ± 30 nm nebo IR
potlačení stejnosměrné složky při demodulaci
dva úhly měření rozptýleného svazku 90° a 25° nebo i jednoúhlové provedení
poměrové měření
vodní imerze
Zobrazení grafický displej 240×64 bodů (40×8 zn.), podsvícený
zákal 0,000 ... 2,000 (0,0 ... 100,0) jEBC při 90°
zákal 0,000 ... 2,000 (0,0 ... 100,0) jEBC při 25°
Vstupy
analogový: 1× 0 ... 1 V / 0 ... 20 mA
binární: 2× optron, max. 25 mA
Výstupy
analogový: 2× aktivní proudový 0/4 ... 20 mA, RL < 400 Ω
rozlišení 12 bitů, nelinearita max. 0,05% z plného rozsahu
galvanicky neodděleny 4 ... 20 mA (volitelné)
galvanicky vzájemně odděleny od sebe i od PE (volitelné)
binární: 2× relé, max. 30 V, max. 100 mA (volitelné, pro mezní hodnoty)
port: sériový port RS–232 (standard)
nebo RS–422/485 galvanicky oddělený (volitelné)
Napájení 230 VAC
Rozměry 450×240×330 mm (š × v × h)
krytí IP20
hmotnost cca 14 kg

Možnosti použití při měření zákalu v průmyslu

 • pivovarnickém
 • vinařském
 • chemickém, farmaceutickém, cukrovarnickém
 • vodárenském

Údaje pro poptávku

V poptávce laskavě uveďte druh měřené kapaliny, rozsah měření v jednotkách NTU nebo EBC, požadavky na případné úpravy měřicího přístroje.