QUORION CR QMP 5000

:: Úvod » Registrační pokladny » obchodní/restaurační » QUORION CR QMP 5000 ::
QUORION QMP CR 5000 QUORION QMP CR 5496

náročné obchody, restaurace, pokladní sítě

Řada pokladen QMP CR (Quorion Multi–Purpose Cash Register) je určena pro náročné zákazníky. Progresivní modulární systém umožňuje výběr z různých konfigurací klávesnice, displeje a tiskárny podle požadavků uživatele a i pozdější rozšíření datové paměti a komunikačních portů. Pokladnu lze pomocí stovek konfigurovatelných parametrů naprogramovat jak pro použití v malém obchodu, tak jako součást pokladní sítě obchodu, a samozřejmě stejně dobře jako restaurační či hotelovou pokladnu. Výkonný pomocník do obchodu, restaurace, bistra.

Provedení s mechanickou klávesnicí (varianty QMP CR 50XX, CR 51XX) se doporučuje spíše pro obchodní provozy, provedení s plochou klávesnicí (varianty QMP CR 52XX, CR 54XX) pak pro restaurační provozy.

Kopii pokladního bloku, uchovanou v paměti elektronického žurnálu pokladny, lze pomocí rozšíření o vestavěný slot pro SD kartu uložit na kartu. Karta dále slouží pro uložení či obnovu dat pokladny nebo ukládání X a Z závěrek pro zpracování na PC.

K pokladně zakoupené u nás poskytujeme zdarma uvedení do provozu (kompletace, lokalizace firmware, naprogramování, odzkoušení, barevný potisk klávesnice, zaškolení) a software QProg k uživatelskému programování pokladny prostřednictvím PC (netýká se produktů BULK–OEM).

Přehled nejčastěji dodávaných a doporučovaných variant
TYP VÝBAVA POPIS CENA bez DPH
Legenda:
  PC   RS232 interface pro PC nebo jiné zařízení
  SC   RS232 interface pro snímač čárového kódu s napájením 5 V, 250 mA nebo jiné zařízení
  RS   RS232 interface pro PC, váhu, kuchyňskou tiskárnu, snímač čárového kódu, apod.
  IR   RS485 interface pro provoz pokladen v síti Q–Net
  LAN   LAN interface pro provoz pokladen v síti ethernet TCP/IP
  LA   s pokladní zásuvkou EC410
  OL   bez pokladní zásuvky
  EET modul pro elektronickou evidenci tržeb
QMP CR 5020 PC SC LAN USB LA   64 kláves, LCD 2řádkový, termo 2× 38 mm, pokladní zásuvka, černá 22.990,– Kč
QMP CR 5080 PC SC LAN USB LA   64 kláves, LCD 2řádkový, termo 1× 80 mm, pokladní zásuvka, černá 22.990,– Kč
QMP CR 5182 PC SC LAN USB OL   104 kláves, LCD 8řádkový, termo 1× 80 mm, černá 24.890,– Kč
QMP CR 5186 PC SC LAN USB OL   104 kláves, LCD 16řádkový, termo 1× 80 mm, černá 30.990,– Kč
QMP CR 5192 4×RS   LAN USB OL   104 kláves, LCD 8řádkový, bez zámku pokladníka, černá 21.790,– Kč
QMP CR 5196 4×RS   LAN USB OL   104 kláves, LCD 16řádkový, bez zámku pokladníka, černá 26.990,– Kč
QMP CR 5282 PC SC LAN USB OL   128 kláves plochá, LCD 8řádkový, termo 1× 80 mm, bez zámku pokladníka, černá 25.990,– Kč
QMP CR 5286 PC SC LAN USB OL   128 kláves plochá, LCD 16řádkový, termo 1× 80 mm, bez zámku pokladníka, černá 29.890,– Kč
QMP CR 5492 4×RS   LAN USB OL   117 kláves plochá, LCD 8řádkový, bez zámku pokladníka, černá 21.690,– Kč
QMP CR 5496 4×RS   LAN USB OL   117 kláves plochá, LCD 16řádkový, bez zámku pokladníka, černá 26.790,– Kč
   
QMP 5xxx IntSD             rozšíření o vestavěný SD slot včetně karty SD 2 GB 1.490,– Kč
   
QMP EET Box           EET externí modul a licence pro elektronickou evidenci tržeb 2.500,– Kč

Pokladny jsou standardně dodávány s portem PC, SC, LAN, USB, pamětí 2 MiB, bez pokladní zásuvky, bez zámku pokladníka Dallas. Další porty a paměť lze kdykoliv doplnit dodatečně.
Komunikační kabel USB A-B k počítači není standardní součástí dodávky, můžete jej přiobjednat.
Prodej pokladny ukončen.

QUORION QMP CR 5000 volby
Návod k sestavení typového čísla pokladny
QMP
CR 5
klávesnice
X
tiskárna
X
displej
X
  0
Klávesnice 64
mechanická 64 kláves
8 × 8
volně programovatelná
2
Tiskárna termo 2×38
termo na teplocitlivý papír
grafická
2 × 38 mm
20 ř./s, 17 zn./ř.
papírová role žurnálu
0
Displej 2 řádky
LCD alfanumerický
16 znaků
× 2 řádky
podsvícený
  1
Klávesnice 104
mechanická 104 kláves
8 × 13
13 × 8 pro typ QMP CR 519x
volně programovatelná
8
Tiskárna termo 1×80
termo na teplocitlivý papír
grafická
1 × 80 mm
20 ř./s, 36 zn./ř.
elektronický žurnál
střihač
2
Displej 8 řádků
LCD grafický
zelené pozadí
21 znaků
× 8 řádků
128 × 64 bodů
podsvícený
  2
Klávesnice 128 plochá
plochá 128 kláves
8 × 16
volně programovatelná
9 bez interní tiskárny
možno připojit externí tiskárnu
6
Displej 16 řádků
LCD grafický 5,5"
QVGA, bílé pozadí
40 znaků
× 16 řádků
320 × 240 bodů
podsvícený
  4
Klávesnice 117 plochá
plochá 117 kláves
13 × 9
volně programovatelná
pouze pro typ QMP CR 549x
   
TYP QMP CR 5xxx QMP CR 5x9x
Podpora EET ano, externí EET box
Tiskárna volitelně jehličková 2 × 38 mm nebo 1 × 76 mm; termo 2 × 38 mm nebo 1 × 80 mm bez interní tiskárny
  papírová role žurnálu nebo elektronický žurnál 10000 až 1 mil. řádků
Displej obsluhy volitelně LCD 2, 8, 16 řádků, podsvícený volitelně LCD 8, 16 řádků, podsvícený
Displej zákazníka VFD 7segm., 11 číslic, 1 řádek není
Klávesnice volitelně mechanická 64 nebo 104 kláves nebo plochá 128 kláves
volně programovatelná v 8 hladinách
volitelně mechanická 104 kláves nebo plochá 117 kláves
volně programovatelná v 8 hladinách
Rozměry (š × h × v) 350 × 410 × 190 až 295 mm (bez zásuvky) 340 × 240 × 210 mm
Hmotnost cca 3,5 kg / 10,5 kg se zásuvkou EC410 cca 2,1 kg
Napájení 110 – 240 VAC, max. 50 W
Teplota okolí +5 až +35 °C
Položek zboží PLU 2500 až 55000, až 99 menu po 12 PLU, dynamicky přiděleno
Skupin zboží DPT 50 až 999, dynamicky přiděleno
Oddělení GRP 24 až 255, dynamicky přiděleno
Pokladníků 4 až 999, dynamicky přiděleno, programovatelná práva
Skupin DPH 4 až 8, dynamicky přiděleno
Cenové hladiny 6 až 99, dynamicky přiděleno (časové akce, slevy)
Cizí měny 4 až 99, dynamicky přiděleno
Otevřených účtů 200 až 10000 stolů (židlí), až 10000 pokojů, až 10000 účtů, převody a separace, předplacení
Zámek pokladníka volitelně čipový Dallas iButton magnetický (v základu se 3 klíči)
Interface 2× RS232 RJ45 (+5 VDC) + až 4× volitelně, 1× LAN
1× USB klient s virtuálním sériovým portem (integrovaný převodník USB/COM), typ B
4× RS232 RJ45 (+5 VDC), 1× LAN, 1× RJ11 pro zásuvku 24 VDC
1× USB klient s virtuálním sériovým portem (integrovaný převodník USB/COM), typ B
Připojení PC, snímač čárového kódu, váha, externí tiskárna, snímač magnetických karet, modem, datalogger, Q–Net, ethernet
Procesor, paměť 32bit ARM procesor
2,0 nebo 4,0 MiB, dynamické sdílení všech položek
volitelně vestavěná čtečka na SD karty
Pokladní zásuvka volitelně až 2× fyzická (4× bankovky, 8× mince), až 99× virtuální
Česká lokalizace lze naprogramovat všechny texty a hlášení do češtiny
kompletní sada českých znaků, které se správně zobrazí na displeji a tiskárně
pokladna respektuje všechny tuzemské zvyklosti
Další vlastnosti programování softwarem QProg
komunikace v síti TCP/IP, automatický přenos dat a zpráv na server FTP
terminálový snímač dat pro příjem zboží, inventarizaci
náhledová okna u 16řádkového displeje
plovoucí účty (několik pokladen v síti pracuje na stejných účtech)
přepočet cizích měn
platba v hotovosti, šekem, kartou
programovatelné finanční zprávy, zprávy obsluhy – až na 4 období (den, týden, měsíc, rok)
zvláštní zprávy na kuchyňskou tiskárnu pro úpravu jídel
přehled prodaných položek, sklad
programovatelné přirážky a slevy, tabulka slev
oprava chyb, storno, refundace
dotaz na cenu a stav skladu PLU během prodeje, linkovaná PLU
vytváření nových prodejních položek PLU/EAN v registračním módu
programovatelná makra (posloupnosti příkazů)
kopie účtu, možnost vypnutí tisku a správy účtu na displeji
9 programovatelných řádků pro hlavičku i patičku účtu
grafické logo u termotiskáren
zákaznický slevový systém (evidence až 10000 zákazníků)
možnost interní čtečky magnetických karet pro zákaznický systém
evidence docházky pokladníků (příchod, odchod, pracovní doba)
výpočet ceny závislé na čase (parkovné, vstupné, půjčovné)
možnost vzdálené správy a nastavení přes internet
tréninkový mód
uchování dat v paměti 1 rok bez připojení na el. síť

Výše uvedené parametry jsou maximální a jsou závislé na konfiguraci hardware a nastavení.

Účtenka z pokladny Síťová komunikace
Dokumenty a software k pokladně, které jsou Vám k dispozici ke stažení
Název Jazyk Velikost PDF ZIP
Soubor uložíte do svého počítače kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný odkaz a volbou "Uložit cíl jako...", popř. "Uložit odkaz jako..." nebo "Save target as..." (podle používaného prohlížeče). Při použití levého tlačítka myši se soubor rovnou otevře v přidruženém programu.
Návod k obsluze pokladny česky 624 KB PDF  
Návod k obsluze programu Q-Prog česky 559 KB PDF  
Program Q-Prog demo včetně nápovědy (návodu) česky 701 KB   ZIP

Jako přímý obchodní partner výhradního dovozce těchto pokladen do ČR můžeme nabídnout výhodné ceny.
Produkty s BULK–OEM označují velkoobchodní balení od výrobce. Obdobně dostanete toto zboží z internetových obchodů a hypermarketů. Pokladnám může chybět česká lokalizace a některé doporučené příslušenství. Můžete mít problémy s uvedením pokladny do provozu.