Registrační pokladny, elektronická evidence tržeb EET – legislativa

:: Úvod » Registrační pokladny » Legislativa ::

Aktuálně

 • EET se odkládá. Všem podnikatelům plošně se pozastavuje povinnost evidovat tržby až do konce roku 2022.
 • Od 01.06.2021 není systémem EET podporován šifrovací protokol TLS verze 1.1 a vybrané šifry z protokolu TLS 1.2. Zařízení používaná k evidenci tržeb musejí nově podporovat šifrovací protokoly TLS verze 1.3 a bezpečné šifry protokolu TLS 1.2. U některých pokladních zařízení to znamená včas provést aktualizaci firmware.
 • Přehlasováním veta Senátu Poslaneckou sněmovnou byla dne 13.09.2019 schválena novela zákona o EET upravující náběh 3. a 4. fáze.
 • Pokladní certifikáty jsou vystavovány s platností 3 roky. Po vypršení platnosti certifikátu nebude systém EET přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem, nezapomeňte včas tento certifikát v pokladním systému aktualizovat.
 • Finanční ředitelství uvedlo dne 20.06.2019 do ostrého provozu nový SSL certifikát od firmy CA DigiCert (původní termín 10.06.2019 nebyl s výrobci koordinován a vyskytly se problémy s komunikací). Pokladny, které nejsou aktualizovány na změnu certifikátu, nejsou schopny odesílat účtenky na server EET!
 • Novela 80/2019 Sb. zákona o DPH s účinností od 01.04.2019 mění způsob výpočtu DPH a zaokrouhlování na účtence (shora matematicky, ruší se metoda shora pomocí fixního koeficientu). Tyto změny se dotýkají i pokladních systémů a údajů odesílaných na portál EET. Pro přechod na nový výpočet daně byla stanovena lhůta do 30.09.2019, do které by měl být aktualizován software/firmware v pokladních systémech.
 • Finanční ředitelství uvedlo dne 10.09.2018 do ostrého provozu nový SSL certifikát od firmy CA DigiCert. Pokladny, které nejsou aktualizovány na změnu certifikátu, nejsou schopny od 10.09.2018 odesílat účtenky na server EET!

 

 

logo e-tržbyVláda Bohuslava Sobotky s ministrem financí Adrejem Babišem zavedla povinné užívání registračních pokladen pro kontrolu přijatých plateb v obchodě. Návrh zákona vláda schválila 03.06.2015 a o schválení zákona a o termínech zavádění evidence začala rozhodovat sněmovna na 29. schůzi od 16.06.2015. Návrh zákona prošel 10.07.2015 prvním čtením, 07.10.2015 druhým čtením a 10.02.2016 byl zákon ve sněmovně schválen. Senátem byl schválen 16.03.2016. Prezident republiky zákon podepsal 30.03.2016, ve Sbírce zákonů vyšel 13.04.2016.
V průběhu času došlo k posunu původně uvažovaných termínů a po schválení zákona zavedení evidence do praxe započalo od prosince 2016.

V Zákoně o evidenci tržeb (ZoET) je počítáno s postupným zaváděním v několika termínech. Nejprve evidenci začaly podléhat restaurační, stravovací a ubytovací služby, za další 3 měsíce maloobchod a velkoobchod a v další fázi bude evidence zavedena pro ostatní činnosti (služby, řemeslníci).
Ještě před přijetím první evidované tržby by poplatníci měli splnit oznamovací povinnost a zažádat správce daně o autentizační údaje (login a heslo) nutné pro pro vstup do portálu správy údajů EET, a to od 01. září 2016 buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce.

Znění Zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (ZoET)

Termíny zahájení evidence tržeb (jak zatím vycházejí ze schváleného zákona v platbém znění po novelách)

 • 01.12.2016 – stravovací a ubytovací služby (výjimka – stánkový prodej občerstvení bez zázemí pro hosty)
 • 01.03.2017 – maloobchod a velkoobchod
 • 01.01.2023 – další činnosti ve službách, vybraná řemesla a výroba (povinnost EET pro všechny podnikatele pozastavena do konce roku 2022)

Potřebné informace k zavádění elektronické evidence tržeb najdete také na novém webu Finanční správy e-tržby nebo na webu Finanční správy ČR. Tam je zveřejněna i metodika k evidenci tržeb.
Finanční správa rovněž provozuje telefonickou informační linku 225 092 392, která je k dispozici v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Prohlášení o EET – nezapomeňte na viditelném místě v provozovně vyvěsit tento text:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Systém elektronické evidence tržeb (EET) funguje tak, že informaci o prováděné platbě pokladna nebo jiné vhodné elektronické zařízení datovou sítí (LAN/WAN, v terénu mobilní sítí GPRS/LTE) odesílá na server finanční správy, odtud obratem přichází potvrzení o zaregistrování transakce ve formě unikátního kódu na účtenku. Pokladní systém by měl být tedy schopen vytvořit XML zprávu, kterou podepíše privátním klíčem pokladního certifikátu vydaného ministerstvem financí, a následně iniciovat SSL komunikaci se serverem finanční správy.
Na rozdíl od řešení certifikované registrační pokladny s vestavěným nepřepisovatelným fiskálním modulem (pamětí) je toto řešení pro obchodníky zdánlivě jednodušší a levnější (nutno však uvážit i pravidelný paušální poplatek za internetové připojení pokladny), ale klade značné nároky na spolehlivost a propustnost datové sítě a zejména databázového serveru finanční správy, aby platby mohly probíhat plynule. V podstatě se jedná o podobné technické řešení, jaké používá připojení platebních terminálů při akceptaci karet.

Pokud uvažujete o pořízení nové pokladny nebo pokladního systému, máme řešení, která splňují požadavky na EET (v nabídce jsou označeny logem EET)

Na portálu elektronického systému oběhu dokumentů ODok se můžete podívat na aktuální stav Zákona o evidenci tržeb a souvisejících prováděcích předpisů a dále na návrh Zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Níže jsou uvedeny odkazy na zajímavé články, komentáře, audia a videa, které byly o elektronické evidenci tržeb vydány

 

 

 

Zákon č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách (ZRP) nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2005. Původně schválený termín k zavedení certifikovaných registračních pokladen od 1. 1. 2007 byl novelou ZRP posunut o rok k 1. 1. 2008.

Dne 21. srpna 2007 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve třetím čtení schválen Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož součástí je i návrh změny Zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách ve smyslu zrušení povinného používání registrační pokladny povinnými subjekty od 1. 1. 2008. Zákon podpořil Senát PČR na svém zasedání 19. září 2007 a 5. října 2007 jej podepsal prezident – účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2008.

Ze ZRP v platném znění po poslední novele vyplývá:

 • povinný subjekt NENÍ povinen zajistit evidenci plateb prostřednictvím registrační pokladny
 • povinný subjekt, který má již aktivovanou fiskální paměť na pokladně, může si nechat tuto paměť deaktivovat bez toho, aby úkon ohlašoval svému finančnímu úřadu (deaktivace je spojena s nahráním nového firmware do pokladny – u některých typů pokladen nelze provést)
 • finanční úřady nebudou přidělovat novým pokladnám daňové kódy

 

Bez ohledu na vývoj legislativy stále lze doporučit, abyste se při koupi zajímali o certifikovanou registrační pokladnu a o to, zda prodejce je schopen následně zabezpečit uvedení pokladny do provozu autorizovaným servisním střediskem. Nákupy v hypermarketech nebo prostřednictvím internetových obchodů se nemusejí vyplatit – už i z toho důvodu, že moderní programovatelnou pokladnu si sami s největší pravděpodobností do provozu neuvedete.
I certifikovanou registrační pokladnu lze do doby aktivace fiskální paměti provozovat jako "obyčejnou" pokladnu.

 

Pro úplnost jsou níže uvedeny komentáře k původně schválenému ZRP:

Zákon se zaměřuje na evidenci plateb, které jsou uskutečňovány při provozování vybraných podnikatelských činností. Platbou se rozumí příjem nebo výdej hotovosti české nebo cizí měny a úhrada vykonaná prostřednictvím elektronického platebního prostředku, ceninou nebo šekem. Vymezení působnosti zákona je na fyzické a právnické osoby provozující maloobchod nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění. Maloobchodní činnost je specifickým druhem činnosti obchodní, zahrnuje v podstatě každý nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a následný prodej tohoto zboží konečnému spotřebiteli. Hostinská činnost je oborem živnosti řemeslné a její vymezení je jednoznačné.

Maloobchodní činnost

Evidence plateb se podle zákona nepochybně vztahuje na nákup a prodej zboží provozovaný v rámci následujících živností:

 • specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
 • maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 • maloobchod použitým zbožím

Bez ohledu na to, zda je slovo "maloobchod" zahrnuto v názvu živnosti, maloobchodem je jistě i nákup a prodej zboží, které je získáno od jiných výrobců za účelem dalšího prodeje konečným spotřebitelům, provozovaný v rámci dalších oborů živností, jako je například:

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti...
 • provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
 • obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • hodinářství
 • řeznictví a uzenářství
 • mlékárenství
 • pekařství, cukrářství
 • zlatnictví a klenotnictví
 • oční optika
 • apod.

Maloobchodem naopak by nemělo být provozování živnosti, které sice zahrnuje prodej zboží, ale postrádá podmínku jeho předchozí koupě za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu. Jedná se o zboží vyrobené v rámci provozování výrobních činností, zejména živností řemeslnou.

Hostinská činnost

Hostinská činnost je živností zákonem jednoznačně vymezena. Jedná se o činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. Činnost může být provozována i společně s poskytováním ubytování v ubytovacích zařízeních, která poskytují stravovací služby (např. hotel, motel, penzion).

Požadavky na obchodníky a pokladny

Každé pokladní místo musí být vybaveno certifikovanou registrační pokladnou s fiskální pamětí. Zákon umožňuje i použití centrálního počítače, pokud budou v každém pokladním místě umístěny samostatné tiskárny se zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí. Tato zařízení však musí být schopna poskytnout tiskový výstup z fiskální paměti autonomně bez připojení k centrálnímu systému.

Pro účely zákona se smějí používat pouze pokladny certifikované Ministerstvem financí ČR. Seznam certifikovaných pokladen je zveřejněn na webových stránkách ministerstva. Zákonem jsou dány funkční a technické podmínky, které musí registrační pokladna a fiskální paměť splňovat. Povinný subjekt je povinen vést v prodejním místě servisní knihu po celou dobu užívání pokladny.

Uvedení do provozu a servis registračních pokladen s fiskální pamětí je oprávněno provádět pouze autorizované servisní středisko, autorizaci osvědčuje MF ČR. Servisní středisko provádí kontrolu funkce, údržbu a opravy pokladny na základě servisní smlouvy uzavřené s povinným subjektem, a to nejméně jednou za 24 měsíců ode dne přiložení technické uzávěry (pečetící pásky).

Uvedení registrační pokladny do provozu dle ZRP

Pro zahájení provozu registrační pokladny s fiskální pamětí je nutné, aby povinný subjekt předložil svému místně příslušnému finančnímu úřadu tyto dokumenty:

 • servisní kniha (vyplněné údaje o povinném subjektu, registrační pokladně, smluvním servisním středisku, pokladním místě)
 • doklad o nabytí pokladny, včetně uvedení výrobce, výrobního čísla a údajů o certifikaci
 • rozhodnutí MF ČR o certifikaci typu pokladny
 • prohlášení výrobce nebo dovozce pokladny o shodě pokladny s typem, který byl certifikován
 • smlouva s autorizovaným servisním střediskem

Po ověření splnění podmínek přidělí FÚ povinnému subjektu daňový kód pokladny. Autorizované servisní středisko poté vloží do fiskální a provozní paměti pokladny údaje specifikované zákonem. Pokladnu lze uvést do provozu po označení daňovým kódem pokladny a po přiložení technické nebo úřední uzávěry. Servisní středisko, popřípadě FÚ, zaznamená provedené úkony do servisní knihy.

Uvedení pokladny s fiskální pamětí do provozu je povinný subjekt po schválení novely ZRP povinen zabezpečit do 31. 12. 2007.

Daňová úleva na nákup a úpravu registrační pokladny

Novelou zákona o daních z příjmů (ZDP) se umožňují dotace na nákup a úpravu registračních pokladen, a to formou zvýhodnění pro poplatníky slevou na dani takto:

Poplatníkům, kteří jsou povinnými subjekty podle ZRP a kteří do 30. června 2006 zahájí provoz registrační pokladny podle §9 ZRP, se daň za zdaňovací období, ve kterém tuto registrační pokladnu pořídili, snižuje o polovinu její pořizovací ceny, maximálně však o 8000 Kč na jednu pokladnu. Slevu na daň lze uplatnit jen při prvním zahájení provozu registrační pokladny.

Poplatníkům, kteří jsou povinnými subjekty podle ZRP a kteří do 31. prosince 2006 provedou technické zhodnocení jimi dosud používané pokladny ke splnění podmínek stanovených ZRP, se daň za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno, snižuje o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o 4000 Kč na jednu pokladnu.

Pokud nelze slevu dle výše uvedených bodů uplatnit v roce, kdy nárok na slevu vznikl z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo daň nižší než je sleva dle výše uvedeného, lze slevu nebo její zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže daň, nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na slevu vznikl. Slevu lze uplatnit na každou pokladnu pouze jednou.