Obchodní váhy

:: Úvod » Registrační pokladny » Příslušenství » Obchodní váhy ::
Obchodní váhy
s výpočtem ceny, tiskem
LZ RS1 obchodní váha s ověřením a výpočtem ceny
CAS AP obchodní váha s ověřením a výpočtem ceny
CAS CL 5000 P systémová obchodní váha s tiskem etiket
Obchodní váhy
kuchyňské a kontrolní
TSCALE S29B obchodní váha s ověřením pro kuchyně
CAS ED kontrolní obchodní váha s ověřením
TSCALE QHW obchodní váha s ověřením pro kuchyně
Obchodní váhy
počítací
TSCALE QHC počítací obchodní váha s ověřením
CAS EC počítací obchodní váha s ověřením
TSCALE JW počítací obchodní váha
Obchodní váhy
zlatnické a lékárenské
RADWAG WLC /B1 zlatnická obchodní váha s ověřením
RADWAG PS přesné zlatnické váhy s ověřením
RADWAG PS přesné váhy s ověřením pro zlatníky a lékárny
Obchodní váhy
můstkové
CAS PB přenosná mobilní můstková obchodní váha s ověřením
Precia Molen C931AM můstková počítací obchodní váha s ověřením

Váhy s výpočtem ceny pro obchody s ovocem, zeleninou, lahůdkami, masem a dalším zbožím, kde je cena stanovena na jednotku hmotnosti. Váhy mají na zadní straně druhý displej pro zákazníka pod miskou nebo na sloupku. Váhy s tiskem umožňují tisk účtenek nebo potisk etiket pro navážené zboží.

Kuchyňské váhy jsou vhodné pro navažování porcí a surovin při přípravě jídla v gastronomii nebo do skladů pro kontrolu a přejímku drobného zboží. Obvykle mají pouze jediný displej (není displej pro zákazníka).

Počítací váhy najdou uplatnění zejména v železářských prodejnách při prodeji kusového zboží. Ušetří spoustu času při počítání šroubů, matic, hřebíků a jiných dílů.

Přesné váhy ve třídě přesnosti II (vysoká přesnost). Slouží jako váhy zlatnické pro prodej a výkup drahých kovů nebo váhy lékárenské. V provedení s interním kalibračním závažím nebo levnější typy s externí kalibrací.

Můstkové váhy pro vážení vyšších hmotností nebo rozměrnějšího zboží v krabicích, bednách, KEG sudů, umístění na podlahu. Podle provedení zobrazovací jednotky poskytují i další funkce, např. počítání kusů, limitní navažování.

Není–li uvedeno jinak, tyto váhy jsou dodávány již s prvotním ověřením stanoveného měřidla pro obchodní účely stanovené měřidlo s platností až dva roky (doba platnosti se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce ověření). Pokud je váha používána v obchodním styku, tedy jako stanovené měřidlo, je nutné následné ověřování vždy po dvou letech. Toto následné ověření může provést pouze Český metrologický institut (Oblastní inspektorát ČMI podle sídla uživatele, oddělení měr a vah). K ověření je vhodné se objednat minimálně 2 měsíce předem.

Kromě nejprodávanějších typů jsme schopni nabídnout ucelený sortiment vah značek CAS, TSCALE, RADWAG, DIGI, KPZ, OHAUS, zahrnující dále přesné analytické laboratorní váhy, průmyslové váhy i např. nemocniční a lékařské osobní váhy – buď v provedení cejchuschopném nebo necejchuschopném (bez možnosti ověření, ale za příznivější cenu).

Na dalších webových stránkách se Vám pokusíme dát maximum informací, abyste se mohli rozhodnout, která váha bude pro Vaše podnikání nejvhodnější. Pokud zde přesto některé údaje nenaleznete, rádi Vám další informace na vyžádání poskytneme a při výběru váhy poradíme.

Jako přímý obchodní partner výhradních dovozců vah do ČR můžeme nabídnout výhodné ceny.
Nabídka jiných typů vah na vyžádání (CAS, METTLER TOLEDO, TORREY, RADWAG, TSCALE, DIGI).