Nabídka

:: Úvod » Měřicí technika » Nabídka ::

Vývoj a podpora výrobků pro průmyslové měření jsou ukončeny.

AtriDens provozní ultrazvukový měřič koncentrace kapalin
AtriDens
AtriDens in-line

Slouží k monitorování koncentrace kapalin ultrazvukovou metodou. Je určen zejména pro potravinářský a chemický průmysl. Je vhodný pro měření koncentrací v pivovarnictví, mlékárenství, lihovarnictví, nápojovém průmyslu, apod., zejména u vodných roztoků solí, kyselin, zásad a alkoholů.
Čidlo měřiče je v provedení příložném in–line, měření se provádí přes stěnu trubky, nebo vsuvném in–line na bázi standardní aseptické armatury Tuchenhagen VARIVENT®. Tato neinvazivní snímací technika je zvláště vhodná tam, kde je kladen důraz na hygienu a dobrou sanitovatelnost potrubí.
Je možná i regulace ředění/řezání měřeného média.

  Podrobnější informace, technické údaje, možnosti použití Přejít
AtriMet provozní dvojúhlový zákaloměr – optický nefelometr / turbidimetr
AtriMet
AtriMet in-line

Slouží ke stanovení zákalu kapalin nefelometrickou metodou s poměrovým vyhodnocením. Nahrazuje měřič zákalu Atrima PMT–90/25. Přístroj umožňuje stanovit zákal současně ve dvou úhlech, aby bylo možné určit podíl velikosti částic na zákalu (tím např. množství bílkovin a kvasinek na zákalu zfiltrovaného piva). Úhly měření 90°/25° a vlnová délka zdroje záření 650 nm jsou voleny podle standardu a doporučení komise MEBAK.
Vzhledem k  tomu, že výkon zdroje vstupního záření je stabilizován, je možné i měření absorpční metodou – turbidimetricky – pro nenáročné stanovení koncentrace (mladina, kvasnice).
In–line čidlo s pokrokovým řešením – dvojúhlové měření v aseptické armatuře Tuchenhagen VARIVENT®. Předností je jednotná konstrukce pro různé průměry potrubí, rychlá montáž i demontáž, velmi dobrá sanitovatelnost.

  Podrobnější informace, technické údaje, možnosti použití Přejít
AtriMet ST provozní transmisní zákaloměr – optický turbidimetr
AtriMetST in-line

Slouží ke stanovení zákalu kapalin turbidimetrickou metodou – měřením absorpce světla procházejícího vzorkem = transmisní zákal.
Je vhodný pro nenáročné stanovení koncentrace (mladina, kvasnice). Doporučený rozsah měření 0 až 500 FAU.
Předností je jednotná konstrukce pro různé průměry potrubí, rychlá montáž i demontáž, velmi dobrá sanitovatelnost.
Možné úpravy mechanického provedení čidla.

  Podrobnější informace, technické údaje, možnosti použití Přejít
AtriTus stolní dvojúhlový zákaloměr – optický nefelometr / turbidimetr
AtriTus E
AtriTus A

Určuje zákal kapalin ve skleněných kyvetách a běžných lahvích měřením rozptylu světla ve dvou úhlech 90° a 25° s poměrovým vyhodnocením. Zdrojem vstupního světelného paprsku je výkonný modulovaný polovodičový zářič 650 nm (jiné vlnové délky na dotaz) nebo polychromatické světlo stabilizované halogenové žárovky s filtrem 400 – 700 nm, případně s monochromátorem 650 nm. Přístroj pracuje se vzorky ve vodní imerzi, která zlepšuje optické vlastnosti a umožňuje měřit zákal v širokém rozsahu teploty kapaliny.
Stolní zákaloměr je nabízen v několika modifikacích v různých cenových hladinách.

Po dohodě provádíme modernizace nebo opravy starších stolních zákaloměrů jiných výrobců.

  Podrobnější informace, technické údaje, možnosti použití Přejít
AtriKuk přenosné nebo potrubní nefelometrické průhledítko – nefeloskop
AtriKuk

Pro rychlou "zrakovou" kontrolu zákalu (opalescence, jiskrnost, čirost, čistota) kapalin ve sklenicích, lahvích nebo v potrubním skle. Jedná se o upravený halogenový zdroj světla s optikou. Přístroj umocňuje možnosti zrakového vnímání a umožní spolehlivě rozeznat zákal již od hodnoty cca 0,5 FNU (0,13 jEBC) výše. Lidské oko je tak schopno zaznamenat velmi malé "neviditelné" zákaly (koncentrace 0,01%) jako citlivé elektronické měřiče. Výtečný pomocník pro kontrolu čistoty produktu, přítomnosti reziduálních bílkovin a mikroorganismů (kvasinky, bakterie) a pro turbidimetrickou titrační analýzu v laboratořích. Pro prvotní kvantitativní posouzení zákalu je možné dodání s bateriovým fotometrem.

Nefeloskop – nový pojem v oblasti detekce zákalů. Okamžitě, jednoduše a nekompromisně odhalí kvalitu (mikro)filtrace nebo destilace, zjistí trvanlivost (stabilitu) nápojů v uzavřených lahvích, prozradí důkladnost proplachu nádob, upozorní na nebezpečí průniku nežádoucích částic do produktu, na riziko druhotného kvašení, na nevhodné množení organismů či chemické reakce, porovná zákal mezi kapalinami. Uplatní se všude tam, kde se čistota produktu posuzuje zrakem nebo kde investice do digitálních zákaloměrů by byla nerentabilní.

NÁZEV POPIS CENA bez DPH
AtriKuk stolní nefelometrické průhledítko se zdrojem 230/12 VAC ?,– Kč
  Podrobnější informace, technické údaje, možnosti použití Přejít
AtriReg autoregulace filtračního cyklu u naplavovacích filtrů
 

Na základě měření zákalu piva na vstupu a výstupu filtru, průtoku piva a nárůstu filtračního tlaku optimalizuje dávkování filtrační směsi. Reguluje nejen množství, ale i poměr jemné a hrubé směsi. Tím se prodlouží celková doba filtrace na jeden náplav filtru a dosáhne se i úspory dávkovaných prostředků.
Řízení systému provádí počítač PC a průmyslový automat PLC. Podle požadavků uživatele na automatizaci filtrační linky je možné vytvářet různé varianty měřicích a regulačních sestav.

  Další informace Přejít
AtriLog elektronická archivace dat
 

Jedná se o elektronický digitální záznamník dat – analogový DataLogger, do kterého se v průběhu procesu ukládají měřená data spolu s datem a časem. Pomocí obslužného software lze data prostřednictvím PC zobrazit, archivovat, analyzovat, ev. vytisknout. Zaznamenávat lze až 16 analogových vstupů s periodou měření 1 sec. až 24 hod., kapacita podle velikosti paměti pro cca 50 až 200 tis. hodnot, možnost “nekonečného” záznamu s přepisováním nejstarších hodnot. Doporučujeme i jako náhradu mechanických bodových zapisovačů.

 

K zápisu dat ze sériové linky RS232 na paměťové karty CF, MMC/MMC+, SD lze použít AtriLog232 Přejít.

 Teorie, výklad některých pojmů, problematika měření Přejít