AtriReg
– autoregulace filtračního cyklu

:: Úvod » Měřicí technika » Nabídka » AtriReg ::

Vývoj a podpora tohoto zařízení jsou ukončeny.

  • Ucelený systém řízení naplavovacího filtru na bázi PLC
  • Optimalizace regulace filtrace, snížení provozních nákladů
  • Prodloužení doby filtrace na jedno naplavení filtru
  • Úspora dávkovaných filtračních prostředků
  • Hlídání kritických stavů
  • Archivace dat pořízených v průběhu filtrace

Při filtraci piva u naplavovacího filtru je průběh filtrace závislý na volbě a způsobu dávkování filtračního prostředku. Optimální dávkovací směs a množství lze odvodit od filtrovatelnosti piva, toto závisí na odborných znalostech a zkušenostech obsluhy filtru.
Filtrovatelnost piva je do značné míry ovlivněna obsahem kvasinek, který kolísá i v průběhu filtrace. Změny obsahu kvasinek kompenzuje obsluha filtru většinou trvalým přebytkem dávkovací směsi tak, aby průběh filtrace byl uspokojivý. Takto doporučuje dávkovat filtrační směs většina firem dodávajících filtrační zařízení a pokud je dávkování automatizováno, množství filtrační směsi závisí často jen na průtoku filtrem.
Důsledkem špatného odhadu dávkování směsi je rychlý nárůst diferenčního tlaku "ucpáním" filtru a tím předčasné ukončení filtrace. To znamená další zvýšení provozních nákladů při opětném naplavování filtru a značné prodloužení celkové doby filtrace.

Výše uvedený problém řeší původní algoritmus pro automatizovaný způsob dávkování filtrační směsi v závislosti mj. na průtoku filtrem, nárůstu filtračního tlaku a na zákalu piva, měřeným nefelometrem s dopředným úhlem, na vstupu a výstupu filtru. Systém AtriReg umožňuje regulovat nejen množství směsi v g/hl, ale také poměr jemné a hrubé směsi, a tím i filtrační efekt v průběhu filtrace. Takto se zvýší množství zfiltrovaného piva prodloužením doby filtrace na jeden náplav filtru a dosáhne se i významné úspory dávkovaných prostředků.
Teoretické podklady pro tento systém vznikly na základě prací Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze a dále byly upraveny a rozšířeny ve spolupráci s firmou Destila Brno podle praktických zkušeností v průběhu ověřování funkceschopnosti systému autoregulace v pivovarech od roku 1991.

Schéma